Upravit stránku
  • Dlahy pro claviculu úhlově stabilní
  • Dlahy pro claviculu úhlově stabilní
  • Dlahy pro claviculu úhlově stabilní
  • Dlahy pro claviculu úhlově stabilní

Dlaha pro claviculu je určená na luxaci akromioklavikulárního kloubu, zajištění postavení klíčku proti akromioklavikulárnímu kloubu, laterální zlomeninu klíční kosti a na dislokaci akromioklavikulárního kloubu. Dlaha se pomocí háku opře o lopatku, tím lépe zafixuje zlomeninu.

Dlaha na claviculu je opatřena několika uzamykatelnými otvory, jedním oválným a otvory k zakotvení vazů vytržených z laterálního konce klíční kosti při úrazovém ději.

Možnost fixace dlahy uzamykatelnými šrouby zajišťuje dostatečnou stabilitu i bez přímého kontaktu dlahy s kostí, tím vytváří ideální podmínky pro hojení zlomenin i periostálním svalkem v této lokalizaci a stabilitu akromioklavikulárního skloubení.

Dlahy dodáváme s velikostí háku 12; 15 a 18 mm a pěti až osmi otvory pro šrouby v dříkové části.

Pro tyto úhlově stabilní dlahy jsou určeny samořezné uzamykatelné šrouby s průměry 3,5 mm a 3,5/2,7 mm.

Dlahy úhlově stabilní

Systém úhlově stabilních dlah vychází z principu vnitřního fixátoru. Pomocí pevného spojení šroub-dlaha je dosaženo úhlově stabilního spojení dlahového systému s kostí. Tím je pře­nesena část zatížení dlahového systému ze spojení šroub-kost na spojení šroub-dlaha. Díky tomu je možné systém úspěšně použít i v méně kvalitní a osteoporotické kosti.

Pokud použijete úhlově stabilní dlahu s uzamykatelnými šrouby, dlaha a šrouby dohromady vytvoří pevný systém. Dlaha nemusí být ke kosti přitisknuta, proto nedochází k oslabení krevního zásobení kosti. Uzamykatelné šrouby mohou být zaváděny monokortikálně, aniž by byla oslabena pevnost sestavy nebo fixace zlomeniny, protože šrouby jsou pevně ukotveny v dlaze.