Upravit stránku
  • Dlahy ulnární proximální úhlově stabilní
  • Dlahy ulnární proximální úhlově stabilní
  • Dlahy ulnární proximální úhlově stabilní
  • Dlahy ulnární proximální úhlově stabilní

Dlahy ulnární proximální jsou určeny k osteosyntéze extraartikulárních a artikularních zlomenin. Cílem osteosyntézy je rekonstrukce kloubní plochy, stabilní fixace úlomků, obnovení délky a anatomických tvaru ulny.

Dlahy jsou vyrobeny z titanové slitiny Ti6Al4V (ISO 5832-3) nebo ocelové slitiny 1.4441 (ISO 5832-1).

Dlahy jsou opatřeny dvěma druhy otvorů pro šrouby:

Oválný otvor slouží pro přichycení dlahy ke kosti a případně ke korekci její polohy vzhledem k distálnímu konci ulny. V tomto otvoru se používají výhradně kortikální šrouby průměru 3,5 mm s hlavičkou průměr 6 mm.

Uzamykatelné otvory jsou určeny pro uzamykatelné šrouby průměr 3,5 a průměr 3,5/2,7 mm s hlavičkou průměr 5 mm. Pro dočasnou fixaci dlahy můžete použít K-dráty průměru 1,5 mm.

Dlahy úhlově stabilní

Systém úhlově stabilních dlah vychází z principu vnitřního fixátoru. Pomocí pevného spojení šroub-dlaha je dosaženo úhlově stabilního spojení dlahového systému s kostí. Tím je pře­nesena část zatížení dlahového systému ze spojení šroub-kost na spojení šroub-dlaha. Díky tomu je možné systém úspěšně použít i v méně kvalitní a osteoporotické kosti.

Pokud použijete úhlově stabilní dlahu s uzamykatelnými šrouby, dlaha a šrouby dohromady vytvoří pevný systém. Dlaha nemusí být ke kosti přitisknuta, proto nedochází k oslabení krevního zásobení kosti. Uzamykatelné šrouby mohou být zaváděny monokortikálně, aniž by byla oslabena pevnost sestavy nebo fixace zlomeniny, protože šrouby jsou pevně ukotveny v dlaze.