Upravit stránku

Soubor pro stabilizaci hrudníku se skládá ze dvou souborů pro žebra, nástrojů pro stabilizaci hrudníku a souboru pro klíční kost.

Zlomeniny žeber:
Stabilizace za pomocí žeberních dlah se indikuje u vlající hrudní stěny s paradoxní ventilací, při poranění čtyř a více žeber u torakoabdominálních poranění při sériovém vpáčení tří a více žeber, když dochází k poruše pleury a plic úlomky žeber s narůstajícím pneumo a hematoraxem. Dlahy ke stabilizaci žeber se fixují 2-4 kortikálními šrouby a pomocí výstupků na dlahách, které se speciálními kleštěmi přitlačují k žebrům.

Zlomeniny sterna:
Většina zlomenin je způsobena pádem na volant, nepřímé zlomeniny vznikají po násilném prohnutí trupu dozadu nebo dopředu. Diagnostika dislokovaných zlomeniny sterna je založena na pečlivém klinickém nálezu a boční a šikmé RTG projekci. Nová metoda fixace dislokované hrudní kosti se provádí speciální dlahou zavedenou zahnutým koncem z malé 10 mm incize nad manubriem přední plochy po repozici z malé incize jedním nebo dvěma kortikálními šrouby.

Sternoklavikulární luxace:
V posledních letech dochází k nárůstu sternoklavikulárních luxací se zlomeninou mediální části klíčku v důsledku těžkých dopravních havárií. Těžká devastace stěny hrudní s častým poraněním orgánu dutiny hrudní, je sdružena buď se zlomeninou sterna či jednostrannou nebo oboustrannou luxací sternoklavikulární. Nové dlahy dokonale fixují tříštivé zlomeniny mediální části a tří velikostí dlah s různým rozvěrem dle velikosti horní apertury, pro luxaci oboustrannou. Fixace se provádí několika kortikálními šrouby a výstupky na dlahách, které se ke klíční kosti přitlačují pomocí speciálních kleští.

Výhody stabilizace hrudníku:

  • osteosyntéta žeber dlahou nebrání primárnímu hojení kosti
  • lze současně či bezprostředně následně ošetřit sdružená poranění páteře, pánve a končetinového skeletu
  • po stabilizaci hrudníku dochází ke zlepšení fyzikálně mechanických parametrů hrudní stěny a tím zabránění těžkým poúrazovým deformitám hrudníku
  • dochází ke zkrácení doby nutné hospitalizace na ARO
  • dochází ke snížení počtu komplikací a poklesu mortality
  • je podstatně snížena potřeba analgetizace a délka intubace
  • může se začít s včasnou dechovou a pohybovou rehabilitací

Kontaktujte nás

  • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.