Upravit stránku

Únorové číslo prestižního časopisu Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, vydávaného Českou společností pro ortopedii a traumatologii, prezentuje mimo jiného rovněž první klinické zkušenosti s naší patentovanou pánevní dlahou OMEGA.
Autory článku jsou MUDr. Jaroslav Šrám, MUDr. Stanislav Taller, MUDr. Roman Harcuba, MUDr. Martin Křivohlávek, Ph.D., MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., a prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

V retrospektivní studii bylo od července 2015 do konce roku 2016 operováno pět pacientů touto symfyzeální dlahou. Všechny operace se podařily bez závažnějších perooperačních cévních či nervových komplikací a výsledný efekt byl u všech pozorovaných pacientů velmi dobrý až výborný. Závěrem je tedy prokázána bezpečnost použití dlahy OMEGA, a to dokonce i při limitovaném suprapubickém přístupu.

Více informací se dočtete na webových stránkách časopisu.