Upravit stránku

Vědecká rada MEDIN, a.s.

Pro podporu vývoje a výzkumu implantabilních prostředků a pro přípravu splnění požadavků obsažených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR) založila firma MEDIN, a.s. Vědeckou radu.

Hlavní náplní její činnosti je:

 • podpora při implementaci nejnovějších klinických poznatků do vývoje implantátů
 • posouzení klinických aspektů implantátů stran bezpečnosti a použitelnosti
 • odborná pomoc při optimalizaci operačních technik 
 • ověření validity dat klinických hodnocení a studií
 • navrhování inovačních záměrů stran klinického použití 
 • vyjadřování stanovisek k návrhům vývoje


Jsme velmi potěšeni, že všichni oslovení odborníci souhlasili se členstvím ve vědecké radě.

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D.
doc. MUDr. Filip Burget, Ph.D. 
doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D.
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
MUDr. Radek Kebrle
MUDr. Josef Kraus
MUDr. Roman Madeja, Ph.D.

 • prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

přednosta kliniky I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

specialista na tromboembolickou nemoc v chirurgii/hlavní řešitel či spoluřešitel řady státních a grantových úkolů a mezinárodních studií/autor několika patentů a zlepšovacích návrhů

více informací
 

 • prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D.


přednosta Kliniky traumatologie LF MU Brno/lékař basketbalového klubu žen Brno „Žabiny“

lektor významných odborných kurzů AO/publikačně a vědecky činný/autor nových operačních metod

více informací
 

 • doc. MUDr. Filip Burget, Ph.D. 

vedoucí lékař traumatologického oddělení I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN Praha

vedoucí chirurgického týmu VFN v Praze na zahraniční misi v rámci českého vládního programu MEDEVAC/garant povinně volitelného předmětu Osteosyntetické materiály a techniky osteosyntézy na 1. LF UK ve spolupráci s MEDIN, a.s.

více informací

 • doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D.

přednosta KÚCH a vedoucí lékař Emergency Medical Team CZ na Klinice úrazové chirurgie FN Brno a LF MU

publikačně a vědecky činný

více informací

 

 • doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.


přednosta III. Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava/vedoucí Ústavu medicíny katastrof LF OU/předseda Revizní komise České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

autor patentů/nositel prestižních ocenění/publikačně a vědecky činný

více informací
 

 • MUDr. Radek Kebrle

přední evropský specialista na chirurgii zápěstí a ortopedii ruky/operatér tenistky Kvitové

Klinika Dr. Pírka v Mladé Boleslavi/Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou

více informací

 • MUDr. Josef Kraus


lékař traumatologického oddělení I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN Praha

hlavní řešitel nové generace implantátu MEDIN k ošetření zlomeniny dolní končetiny

více informací
 

 • MUDr. Roman Madeja, Ph.D.


traumatolog Kliniky úrazové chirurgie FN Ostrava a Ústavu medicíny katastrof LF OU

publikačně a vědecky činný

Spolupracující univerzity

Univerzita Karlova
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
České vysoké učení technické v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Univerzita Pardubice
Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola polytechnická Jihlava

Partneři

Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
Česká společnost úrazové chirurgie
Česká asociace sester
Klastr Nanoprogres
Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků z.s.
Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii
CZECHIMPLANT, z.s.
Czechdent

Další spolupracující instituce

Technologická agentura České republiky
Technologické centrum Akademie věd České republiky
CzechTrade
Jihomoravské inovační centrum Brno
Středoevropský technologický institut Brno
Ministerství zdravotnictví
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zahraničních věcí
CzechInvest
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti