Upravit stránku

V zájmu snahy o dosažení vysoké kvality svých produktů a maximální spokojenosti zákazníků spolupracuje MEDIN nejen s celou řadou špičkových lékařů, ale také s řadou odborníků z vysokých škol. V rámci své činnosti v oblasti vlastní produkce, výzkumu a vývoje nebo realizace vzdělávání MEDIN spolupracuje s profesními organizacemi a institucemi.

Základním předpokladem úspěšného uplatnění našich produktů ve špičkových nemocnicích a zdravotnických zařízeních je podpora vlastního výzkumu a vývoje založeného na těsné spolupráci jednak s lékaři jako zákazníky a uživateli našich produktů a jednak také s výzkumnými pracovníky prestižních univerzit a institucí.

MEDIN jako druhý největší zaměstnavatel v Novém Městě na Moravě spolupracuje s regionem formou podpory různých aktivit, pořádání společných akcí, vzdělávacích seminářů a podobně. Jedná se nejenom o spolupráci s městem Nové Město na Moravě a místní nemocnicí, ale také úspěšnou realizaci společných projektů s Krajem Vysočina.

Spolupracující univerzity

Univerzita Karlova
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
České vysoké učení technické v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Univerzita Pardubice
Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola polytechnická Jihlava

Partneři

Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
Česká společnost úrazové chirurgie
Česká asociace sester
Klastr Nanoprogres
Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků z.s.
Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii
CZECHIMPLANT, z.s.
Czechdent

Další spolupracující instituce

Technologická agentura České republiky
Technologické centrum Akademie věd České republiky
CzechTrade
Jihomoravské inovační centrum Brno
Středoevropský technologický institut Brno
Ministerství zdravotnictví
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zahraničních věcí
CzechInvest
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Svaz průmyslu a dopravy ČR