Upravit stránku

Servis chirurgických nástrojů

Objednávky pro opravy nástrojů musí obsahovat:
Prohlášení o dekontaminaci
Prohlašuji, že veškeré nástroje zasílané do firmy MEDIN, a.s., na opravu/servis/vrácení/výměnu, jakož i ostatní součásti a obaly jsou bezinfekční a zdravotně nezávadné. Jsem si plně vědom/a následků a možných postihů, vyplývajících z uvedení nepravdivých informací. 

 

Servis instrumentárií

  • Provádíme revize našich instrumentárií
  • Opravujeme poškozené části
  • Zkoušíme a upravujeme cílení
  • Dobarvujeme odřené barevné značení u pouzder a vrtáků
  • Vážně poškozené části vyměňujeme