Upravit stránku

Nadace Křižovatka, která jako jediná mimovládní nezisková organizace šíří v ČR povědomí o Syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS) a o možnostech ochrany dětí ohrožených tímto syndromem, zveřejnila na konci listopadu 2016 tiskovou zprávu, jejímž předmětem je dar 16 monitorů dechu nemocnici v Novém Městě na Moravě. O tomto projektu s názvem „Maminko, dýchám“ jsme vás informovali v minulém čísle MEDIN News, neboť MEDIN byl jedním z dárců, kteří tento projekt podpořili.

Tisková zpráva informuje, mimo jiné, o převzetí monitorů dechu, děkuje sponzorům a dárcům, tedy i naší společnosti, a nezapomíná upozorňovat na SIDS.