Upravit stránku
20. 09. 2018

Dlouhodobě spolupracujeme s mnoha univerzitními pracovišti nejen v oblasti vývoje nových produktů.
S produkty MEDIN systematicky seznamujeme už studenty zdravotnických oborů, ať už v rámci exkurzí v naší firmě, nebo probíhajících školení traumatologických systémů pro mediky.

V rámci spolupráce s Univerzitou Pardubice, Fakultou zdravotnických studií, jsme vyhlásili na začátku roku 2018 cenu MEDIN o nejpřínosnější diplomovou práci. 
Na základě doporučení komise fakulty vybírali zástupci MEDIN ze tří diplomových prací. 
Jako nejvíce přínosná pro další vývojové a obchodní aktivity MEDIN byla vyhodnocena diplomová práce studentky Kateřiny Průchové na téma Specifika péče o instrumentárium na operačním sále. 

„Kateřina Průchová v  průběhu dvou let prověřovala podmínky používání, uchovávání a sterilizace instrumentů potřebných při operacích, probíhalo testování nástrojů a jeho vyhodnocování,“ říká proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

Přečtěte si více o dalších aspektech úspěšné spolupráce naší firmy s univerzitou.