Upravit stránku
26. 09. 2017

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost získala naše společnost MEDIN, a.s. dotaci na projekt s názvem

VZDĚLÁVÁNÍM KE ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY

Projekt bude realizován během let 2017 až 2019 a bude zaměřen na specifické vzdělávání našich zaměstnanců.

Společnost MEDIN, a.s., se zabývá vývojem, výrobou a prodejem lékařských nástrojů a implantátů, které musí splňovat vysoké požadavky na kvalitu. Proto musíme neustále vzdělávat zaměstnance. Projekt je zaměřen hlavně na proškolení manažerů, protože v poslední době došlo k personálním a organizačním změnám a je třeba sladit procesy, dále na interní školení týkající se kvality pro zdravotnické prostředky a na školení v obecné IT.