Upravit stránku

V listopadovém čísle Úrazové chirurgie, časopisu České společnosti pro úrazovou chirurgii, vyšel článek o chirurgické
stabilizaci hrudní stěny. 
Autory článku jsou MUDr. Marie Štěpánková, Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.,  Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. a
MUDr. Danuše Škrabalová.
V historickém souhrnu dlahové stabilizace hrudní stěny jsou zmíněny důležité milníky jejího vývoje. V následném přehledu
jsou shrnuty výhody metody a nové poznatky v managementu léčby tupého poranění hrudníku. 

Celý článek je k dispozici ke stažení.