Upravit stránku
Dlahy kyčelní, kolenní se šrouby, šroub skluzný pro osteosyntézu

Dlaha kyčelní je určena pro operace proximálního femoru, především zlomenin všech etáží krčku. Umožňuje zachycení kostního úlomku v oblasti malého trochanteru. Dlahu nelze operovat samostatně, pouze ve spojení se šroubem skluzným, šrouby kostními a šroubem kompresním (který může a nemusí být aplikován). To platí i o dlaze kolenní, která je vhodná pro osteosyntézu distálního femuru. Zavádění kyčelní nebo kolenní dlahy se provádí pomocí speciálního instrumentária MEDIN.

Použití dlahy kyčelní: pertrochanterické fraktury, pertrochanterické multifragmentální fraktury, fraktury femorálního krčku, intertrochanterické fraktury

Použití dklahy kolenní: interkondylární fraktury, suprakondylární fraktury, unikondylární fraktury, subtrochanterické fraktury.

Dlahy jsou vyrobeny z implantátové oceli ISO 58321E.