Upravit stránku
  • Dlahy tibiální distální mediální úhlově stabilní
  • Dlahy tibiální distální mediální úhlově stabilní

Dlaha tibiální distální mediální je určena k fixaci fraktur distální části tibie. Úhlově stabilní šrouby umožňují použití zejména u artikulárních fraktur. Úhly zavedení šroubů jsou voleny tak, aby pokud možno zcela fixovaly co největší počet fragmentů, při minimalizaci možnosti vytržení šroubů z kosti. Distální část dlahy je u všech rozměrů stejná, je opatřena desíti otvory pro uzamykatelné šrouby. Dříková část dlahy je opatřena dvěma až dvanácti uzamykatelnými otvory a jedním oválným otvorem. Delší dlahy umožňují fixaci fraktur i v oblasti diafýzy.

Dlahy jsou anatomicky tvarované a dodávají se v pravém nebo levém provedení.

Pro tyto úhlově stabilní dlahy jsou určeny samořezné uzamykatelné šrouby s průměry 3,5 mm a 3,5/2,7 mm.

Implantáty jsou vyrobeny z implantátové oceli ISO 58321E, nebo z titanu Ti6Al4V ELI ISO 5832–3.

Dlahy úhlově stabilní

Systém úhlově stabilních dlah vychází z principu vnitřního fixátoru. Pomocí pevného spojení šroub-dlaha je dosaženo úhlově stabilního spojení dlahového systému s kostí. Tím je pře­nesena část zatížení dlahového systému ze spojení šroub-kost na spojení šroub-dlaha. Díky tomu je možné systém úspěšně použít i v méně kvalitní a osteoporotické kosti.

Pokud použijete úhlově stabilní dlahu s uzamykatelnými šrouby, dlaha a šrouby dohromady vytvoří pevný systém. Dlaha nemusí být ke kosti přitisknuta, proto nedochází k oslabení krevního zásobení kosti. Uzamykatelné šrouby mohou být zaváděny monokortikálně, aniž by byla oslabena pevnost sestavy nebo fixace zlomeniny, protože šrouby jsou pevně ukotveny v dlaze.